Zásady dle GDPR

Zásady práce s Vašimi údaji

Jsem Věra Slabá, IČ 21359555, zapsaná v živnostenském rejstříku pod sp. zn. SZ ÚMČ P15 13452/2024 vedeném u Městské části Prahy 15, e-mail: vera.slaba@email.cz,telefonní číslo: +420724213369, adresa provozovny: Loučimská 1050/5, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200, a provozuji webové stránky www.cteniprovas.cz.

Pro poskytování zboží, služeb a provoz těchto webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

Pokud u mě nakoupíte, budu pracovat s údaji, které mi sdělíte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodala Vaše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s Vámi budu také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací a Vašich dotazů.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací aj.).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy – a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění ze smlouvy mezi námi a poté 3 roky od posledního dodání zboží nebo služby.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mě.

Vaše osobní údaje se ale mohou dostat k dalším subjektům, zejména dopravcům v rámci služby Česká pošta, Balíkovna, Zásilkovna – v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi mnou a Vámi.

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dále měli vědět

Jako provozovatel webových stránek nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V souvislosti s uzavřením smlouvy mezi mnou a Vámi, ani z jiného důvodu nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě dle identifikace výše uvedené.

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto Zásady jsou účinné od 13.3.2024.